TYZAUM

Yazılar

idris özçelik

MLPCare Hasta Deneyim Direktörü İdris Özçelik, "Hastanelerde Kişiselleştirilmiş Memnuniyet Anket Yönetimi" adlı makalesini kaleme aldı.

Ortalama bir hastanın bulunmuş olduğu ziyarette etkileşime girdiği en az 4-5 sağlık çalışanı olurken, bazı ziyaretlerde 15’lere kadara çıkabiliyor. En basit ziyareti ele alacak olursak, hasta eğer web’den randevu almadı ise çağrı merkezi temsilcisi ile ilk iletişimi sağlıyor. Randevu günü hastaneye aracı ile gitti ise vale ile etkileşime giriyor. Ana giriş resepsiyonunda gerekli yönlendirmeyi aldıktan sonra hekiminin olduğu katın banko görevlisi, bekleme alanından sorumlu danışman ve sonra hekimi ile sürecine devam ediyor. Hekimin tahlil ve tetkik taleplerine göre aynı gün kan alma bankosu, kan alma hemşiresi, sonrasında radyoloji tetkikleri için radyoloji banko çalışanı ve radyoloji teknikeri ile iletişime geçiyor. Tahlil sonuçları muhtemelen aynı gün sonuçlanmayacaktır ama sonuçlandığını varsayar isek tekrar hekiminin banko görevlisi, sonra tekrar hekimi ve şanslı ise kesin tanı ve devam eden tedavi planı. Şuana kadar yaşanmış deneyimin en sık takip edilen etkileşim silsilesini içeren deneyim olduğunu söyleyebilirim ama hala sonlanmış, tedavisi tamamlanmış bir deneyim değildir. Tüm bu etkileşimler sırasında pek çok soru, cevap, konuşma, bilgi alışverişi, dinleme, tedirginlik, yorgunluk, ümitsizlik, damar yolu açma, acı, kan alma, bir röntgen cihazına maruz kalma, bekleme, bekleme ve bekleme arasında acaba hastaların memnuniyetini nasıl tanımlamalı, ölçmeli ve geliştirmeliyiz?

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

11.10.2022


 

saliha usta

İstinye Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Saliha Karadayı Usta, "Medikal Turizmin Geliştirilmesinde Sağlık Verisinin Kullanımı" adlı makalesini kaleme aldı.

Medikal turizm, hastaların ikamet ettikleri ülke dışında tedavi / rehabilitasyon için tıbbi kurumlara erişebildiği sağlık turizmi türünü ifade etmektedir. Medikal turizm ve sağlık turizmi terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılsa da, sağlık turizmi; termal turizm, spa turizmi, medikal turizm ve yaşlı / engelli turizmini kapsamaktadır. Medikal turizm kapsamındaki tedavilere örnek olarak kardiyovasküler cerrahi, radyoterapi, organ nakli, infertilite, estetik / plastik cerrahi, diyaliz tedavisi, saç ekimi, diş ve göz ameliyatları verilebilir.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

10.10.2022


 

leventkorkmaz

WisdomEra CEO'su Dr Levent Korkmaz, "WisdomEra ile dijital hasta karar desteği etkileşimi" projesini kaleme aldı.

Sağlık verisi, dünyada dijitalleşme sürecinin başlaması ile birlikte elektronik ortamlarda depolanmaya başlamıştır. Bu verinin doğru bir şekilde işlenerek, kurum ya da hasta yararına faydalı çıktılar üretilmesi çağımızın en önemli konularından birisi haline gelmiştir.

Ülkemizde kurulan WisdomEra şirketi tarafından üretilen içerisinde bir çok uygulamayı barındıran veri analitiği platformunun veriyi işleme ve anlamlı hale getirebilme kabiliyetleri oldukça gelişmiştir. Özellikle sağlık verisini işleyebilme yetenekleri sayesinde, kolayca veriler modellenebilmekte, ana kitle ve hedef kitleler oluşturulabilmektedir. Hasta karar desteği, doktor karar desteği, faturalama karar desteği v.b bir çok konuda algoritmalar kurgulayarak servis bazlı çıktıları sunabilmektedir.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

28.09.2022


 

tuğba çavuş

Tuğba Çavuş, "Veri Analitiğinde Problem Odaklı Yaklaşım" adlı yazıyı kaleme aldı.

Bilgi ve teknoloji çağında, son yıllarda yaşanan gelişmeler ile birlikte büyük miktarda bilgisel hammadde olan “veri” oluşmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda veri hammaddesinden yararlanabilmek adına yapılan inceleme, düzenleme ve modelleme sürecine “Veri Analitiği” denilmektedir. Veri analitiği, içinde bulunulan durumu kavrama, değerlendirme ve yeni kararlar alma konusunda hemen hemen dünyadaki tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

 

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

26.08.2022


 

leventkorkmaz

Dr Levent Korkmaz, Semiyoloji Ve Ötesi Tıbbi Eğitim Kitabında "Tıpta Yapay Zeka" Bölümünü tıp öğrencileri Için kaleme aldı.

Bulgularla, işaretlerle hastalığın anlaşılması tıbbi klinik dünyada "semiyoloji" olarak adlandırılmaktadır. Semiyoloji öğrenimi dolayısıyla bir hekimin en önemli klinik adımlarından birisidir. Bugün teknolojinin geldiği noktayı incelediğimizde, tıbbi analizlerin yapay zeka gibi teknolojilerle de yapılabildiğini görüyoruz. 

 

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

23.08.2022


 

şerifköksal

 

MLP Care Hekimlik Hizmetleri Direktörü Dr. Şerif Köksal, "Tıpta veri analitiği" kavramını, dünyadaki dijital dönüşüm ve tarihsel akış ile birlikte felsefik bir biçimde kaleme aldı.

Tıp ve veri analitiği…
Çok değil, 3-4 tane kelime verisinden yola çıkarak karmaşık bir hastalığı düşünme çabası, tipi bir veri analitiği değil midir? Primitif bir örneği olsa da evet, veri analizidir. Ön yüzde 3-4 kelimelik bir veri ile tetiklenen analitik süreç, ana bellekteki milyonlarca data ile yüzlerce farklı şekilde kombinlenerek olası en doğru eşleşme sağlanıyor.

1854 yılında Londra’da patlak veren kolera salgınına neden olan içme suyu kuyusunun, Dr.Snow’un ‘rastgele’ yaptığı çift kör çalışma ve ilkel ısı haritalarındaki verilerin mantıksal sınamalar ile eşleştirilmesi ile tespiti de tipik veri analitiği çabasıdır.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

14.03.2022


 

duyguözdemir

MLPCARE Dijital Dönüşüm Ofisi Proje Yöneticisi Duygu Özdemir, sağlıkta dijitalleşme projeleri hakkında bilgi verdi.

Sağlık hizmetlerimizde, iş verimliliğimizi arttırmak, hizmet kalitemizi yükseltmek, güvenli sağlık hizmetleri alt yapısı sağlamak ve en önemlisi hasta memnuniyetimizi sağlamak için veri yönetimi ve analizi, mobil teknolojiler, IOMT, giyilebilir cihazlar, yazılım robotları, karar destek sistemleri ve yapay zeka teknolojileriden faydalanıyoruz. Bu teknolojiler ile hastalarımızın sağlık durumu hakkında doktoruna, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza gerçek zamanlı veriler sağlayıp, tedavilerini gerçekleştirirken aynı zamanda koruyucu önleyici sağlık hizmetleri sunmaktayız. Bu projeleri gerçekleştirirken, veri analiz ve modelleme platformu olan WisdomEra ekosistemi uygulamaları ile entegre çözümler üretmekteyiz.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

03.12.2021


fundaözdemir

Dr Öğr Üyesi Funda Özdemir, bilgisayar ve veri bilimindeki gelişmeleri, tıpta kullanımını ve TYZAUM çalışmalarını değerlendirdi.

Son yıllarda ivme kazanan veri bilimindeki gelişmeler, özellikle sağlık sektöründeki çok büyük miktarda hasta verisini ve tıbbi veriyi etkin ve verimli bir şekilde yönetmek ve analiz etmek için fırsatlar oluşturmuştur. Bilgisayar ve veri bilimindeki son gelişmeler sayesinde yapay zeka, modern tıbbı şekillendiren ve destekleyen dijital sağlık sistemlerinin temel bir parçası haline gelmiştir.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

08.11.2021


levent korkmaz

Dr Levent Korkmaz, özel hastanecilikte bilim ve akademinin maddi ve manevi kazanmada ve dijital dönüşümde rolü var mı ?

Hastaların kaliteli bir sağlık sisteminden geçmesi bilindiği üzere hastanenin maddi ve manevi gelirlerini arttırmaktadır. Aynı zamanda hastanın kaliteli bir hizmet almasından dolayı mutlu olması ve hastanenin reklamını bir birey olarak da üstlenmesi anlamına gelmektedir. Hastanelerde kaliteyi oluşturan temel unsurlardan birisi belki de en önemlisi bilim adamlarını barındırmasıdır.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

08.11.2021


enginulukaya

Dr Engin Ulukaya, veri analitiği çalıştaylarını değerlendirdi.

TYZAUM Müdürlüğüne,
Tıp Fakültesinin çeşitli disiplinleri ile birlikte bir süredir sürdürmekte olduğunuz “veri analitiği çalıştayı”ndan dolayı minnettarlık duygularımı belirtirim.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

05.11.2021


ışılyurdaışık

Radyoloji'de yapay zeka ve akıllı raporlama sistemleri üzerine çalışan Dr Işıl Yurdaışık radyolojide yapay zekayı değerlendirdi.

Merkezin ana amacı, yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmaktadır. Burada Onkoloji ve Radyoloji alanları öncülük yapmaktadır. Radyoloji de akıllı raporlama ve karar destek sistemi kurulmuş ve geliştirilmektedir.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

04.11.2021


tanerözcan

Dr. Taner Özcan, MLPCare Dijital Dönüşüm Ofisi Süreç Yönetim Direktörü olarak dijital dönüşümün sağlık sektöründeki rolünü ve yaptıkları çalışmaları değerlendirildi.

Dijital dönüşüm tüm dünya’da uzun yıllardır bir çok sektörün gündeminde olan yeni çağın kaçınılmaz gerekliliklerindendir. Sağlık sektörüne girişi son yıllarda ve özellikle pandemiyle de beraber büyük bir hız kazanmıştır. 

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

04.11.2021


 

samiyontem

Dr Sami Yöntem, tıbbi yapay zekayı bir kod geliştiricisi, veri analisti ve hekim gözüyle değerlendirdi.

Yapay zeka, düzgün dizayn edilerek kullanıldığı tüm sektörlere hız ve başarı getirmektedir. Tıp alanında yapay zekanın kullanımdan tıbbın ilk öğretilerinden birisi olan "hastalık yoktur, hasta vardır" kavramı nedeniyle uzun sürelerdir korkulmuş ve uzak durulmuştur. Yazılımcı doktor kadrosuna sahip İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi (TYZAUM) ekibi, tıpta yapay zekanın geliştirilmesinde aktif rol almaktadır.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

02.11.2021


sercandurman

Sercan Durman, Tyzaum'da ve WisdomEra'da yürütülen projeleri değerlendirdi.

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapay zekanın tıp alanında kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalar gerek sahada, gerek arka planda devam etmektedir.

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayınız.

02.11.2021