TYZAUM

WisdomEra ile dijital hasta karar desteği etkileşimi

leventkorkmaz

​​

Dr Levent Korkmaz,

TYZAUM direktörü,

Medikal Onkoloji Uzmanı, 

Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Dr. Öğr. Ü.

WisdomEra CEO

WisdomEra ile dijital hasta karar desteği etkileşimi

Sağlık verisi, dünyada dijitalleşme sürecinin başlaması ile birlikte elektronik ortamlarda depolanmaya başlamıştır. Bu verinin doğru bir şekilde işlenerek, kurum ya da hasta yararına faydalı çıktılar üretilmesi çağımızın en önemli konularından birisi haline gelmiştir.

Ülkemizde kurulan WisdomEra şirketi tarafından üretilen içerisinde bir çok uygulamayı barındıran veri analitiği platformunun veriyi işleme ve anlamlı hale getirebilme kabiliyetleri oldukça gelişmiştir. Özellikle sağlık verisini işleyebilme yetenekleri sayesinde, kolayca veriler modellenebilmekte, ana kitle ve hedef kitleler oluşturulabilmektedir. Hasta karar desteği, doktor karar desteği, faturalama karar desteği v.b bir çok konuda algoritmalar kurgulayarak servis bazlı çıktıları sunabilmektedir.

WisdomEra uygulama ekosistemi'nde, hasta karar desteğinde üretilen çıktılar hastaya direkt olarak Wdigitalchannel uygulaması ile iletilebilmektedir. Etkileşim yöntemi olarak sms, mobil bildirim, çağrı merkezi, email gönderme ve telefon ile otomatik olarak aranarak robotik konuşma ile bilgi verilmesini sağlama gibi birçok ileti kanalları bu projede kullanılabilmektedir.

Ayrıca, WisdomEra şirketi, hekim ve aynı zamanda yazılım uzmanı olan sağlık profesyonellerini de bünyesinde barındırdığından, sağlık verisi ile hedeflenen kitleleri hızlıca modelleyebilme kabiliyetine sahiptir.

Bu gelişmiş WisdomEra alt yapısı ve servis hizmetleri ile birlikte hastanelerde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) verileri kullanılarak, hedeflenen kitleleri otomatik olarak belirleyen ve hastalara dijital olarak karar desteği sunan projenin hayata geçirilmesi planlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda, hastalara ait gerekli tüm klinik veriler analiz edilerek "dijital hasta karar desteği etkileşimi algoritmaları" bir çok merkezde çalıştırılmaya başlanmıştır.

WisdomEra ekosistemi'nin yazılım mimarisi olarak hizmet verdiği bileşenlere bakacak olursak;

 • HBYS içerisinde bulunan ham veri ile direkt çalışmak yerine, verinin ön analizlerini yaparak hasta ile ilişkili doğru ve kullanılabilir ilişkide veri modelleri üretilerek veri transferi gerçekleştirilmektedir.
 • WisdomEra ekosistemi uygulamaları içerisinde bulunan Wtransfer uygulaması ile veri transferi istenilen periyodlarda, ya da anlık olarak canlı veri transferi şeklinde sağlanabilmektedir. Veri transferi sürecini, HBYS ile servis bazlı entegre olmak gibi kompleks süreçler yerine direkt olarak veritabanı üzerindeki veri değişimlerini takip ederek gerçekleştirebilmektedir. Böylece HBYS tarafındaki ek iş yükünü azaltarak süreci kısaltmaktadır.
 • Wtransfer adımında ön işlemeden geçirilerek hazırlanan veri, WisdomEra ekosistemi uygulamalarından olan Wmanager veri tabanı katmanı yönetimi uygulaması servisleri ile veri kayıtlarını gerçekleştirmektedir. Wmanager uygulamasının gelişmiş özelliklerinden olan "veriyi profilleyebilme" kabiliyeti sayesinde, çok büyük verisi olan veri havuzlarından hedeflenen veri kitlelerine yüksek performansta erişilebilinmesi sağlanabilmektedir. Profillenen veri ile ilişkili veri sorguları yazılarak projeler inşa edilmektedir.
 • Wmanager veri profilleme adımından geçen veri, WisdomEra ekosistemi ürünlerinden olan ve veri analitiği platformunun çok önemli bileşenlerinden birisi olan Wanalyzer uygulaması üzerinde oluşturulan projeye, hedeflenen ana kitle sorgularıyla getirilmektedir. Üretilen ana kitle datasetlerinden, Wanalyzer uygulamasında uygulanabilen, matematiksel fonksiyonlar, kural tabanlı algoritmalar, makine öğrenmesi algoritmaları, istatistiksel algoritmalar gibi bir çok algoritmik kurgu ile "hedef kitle" belirlenebilmektedir.
 • Wanalyzerda belirlenen hedef kitlelerin tetiklenebilmesi için WisdomEra ekosistemi uygulamalarından olan Walgorithm uygulaması kullanılmaktadır. Walgorithm uygulaması sayesinde, belirlenen bir hedef kitle algoritması ile Wanalyzer'da üretilen hedef kitleler için apiler yardımıyla istenilen tetiklemeler kolayca yapılabilmektedir. Dijital hasta karar desteği etkileşimi projesi kapsamında Wdigitalchannel apisi tetiklenerek hedef kitleler Wdigitalchannel projelerine kayıt için gönderilmektedir.
 • Wdigitalchannel uygulaması üzerinde her bir algoritma için ayrı projeler dizayn edilmektedir. Oluşturulan projelerde hastaya hangi mesaj gönderileceği, hangi kanalla iletişime geçileceği, hangi departmanlara yönlendirileceği, hangi departmanlara başvurusu halinde yapılan etkileşimin başarılı kabul edileceği, ne kadar sıklıkla iletişim kurulacağı, proje tipleri (anket projesi, dijital reklam, v.b) gibi bir çok kurgu da kolaylıkla yapılabilmektedir.
 • Kurumsal hasta memnuniyetini ölçümleyen, kişiselleştirilmiş hasta memnuniyeti kapsamındaki anket projerinde, hedeflenen anket sistemi apileri çağrılarak kurumun talep ettiği kurgulardaki anketler ilgili hastalara kolayca iletilebilmektedir. Daha sonra bu anketlerin başarı durumları kolayca takip edilebilmektedir.

Bu proje ile aşağıdaki kazanımların elde edilmesi planlanmıştır.

 • Normalde takibini yaptırması gerekli olduğu halde bunu öteleyen hastaların hastalıklarının daha kötüye gitmeden kontrol altına alınması sağlanmaktadır. Bu bir yandan hasta faydası ile ilgili bir süreç olduğu gibi, ülke sağlık ekonomisine de önemli katkıları olan bir süreçtir.
 • Hastanın yakın temasla takibi ile birlikte kurumsal güven seviyeleri yükselmektedir.
 • Sağlık çalışanlarının milyonlarca hastayı tek tek klinik verilerini inceleyerek bu kararları vermesinin mümkün olmadığı bildiğimiz çağımız dünyasında, bir nevi "yapay zeka doktorları" yardımıyla hastalara yol gösteren ve sağlık hizmeti veren kurumların bu anlamdaki zaman maliyetini de oldukça düşüren bir çıktı elde edilebilecektir.
 • Bir hekim tarafından hastanın takibi için gerekli bir laboratuar değerini söylemeyi yoğunluktan unutsa bile bu sistem ile hastanın tespit edilmesinin sağlanmasıyla hem ilgili hekimi hem de hastayı da koruyan bir sistem olmaktadır.
 • Her geçen gün yeni klinik algoritmalar proje içerisinde oluşturularak büyümeye devam eden bir proje olacağından, ilerleyen zamanlarda hemen hemen tüm klinik konularda hastalara yön veren bu yapay zeka doktorlarını çok daha yoğun kullanıyor olacağız.
 • Memnuniyeti ölçümleyen anket projelerinde, sonuçlar gerekli yönetici birimler tarafından takip edilmekte ve misafir memnuniyetinin geliştirilmesi için aksiyonlar kolayca alınabilmektedir.