TYZAUM

Tuğba Çavuş Veri Analitiğinde Problem Odaklı Yaklaşımı Değerlendirdi

tuğba çavuş

Tuğba Çavuş, TYZAUM, Yazılım Geliştirme ve Veri Analiz Uzmanı

 

Tuğba Çavuş, Sabancı Üniversitesi, Endüstri Mühendisli Bölümü'nden mezun olmuştur. WisdomEra veri analitiği ve yapay zeka projelerinde yer almıştır. TYZAUM'da yazılım geliştirme ve veri analitiği projeleri yürütmektedir. Veri analitiği ve yapay zeka projelerinde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle sağlık verisi ile veri analitiği projeleri temel yönelimi olan alanlardan birisidir.

Veri Analitiğinde Problem Odaklı Yaklaşım

Bilgi ve teknoloji çağında, son yıllarda yaşanan gelişmeler ile birlikte büyük miktarda bilgisel hammadde olan “veri” oluşmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda veri hammaddesinden yararlanabilmek adına yapılan inceleme, düzenleme ve modelleme sürecine “Veri Analitiği” denilmektedir. Veri analitiği, içinde bulunulan durumu kavrama, değerlendirme ve yeni kararlar alma konusunda hemen hemen dünyadaki tüm sektörlerde kullanılmaktadır.

Veri analitiğinde problem odaklı yaklaşım verileri doğru analiz etme ve yorumlama fırsatı verir.  Problemin tipine göre veri analitiği yöntemi seçimi çok önemlidir.  Veri analitiği problemi bazen bir matematiksel fonksiyon olabilir. Örneğin iki değişkenin çarpımına ait çıktı ya da daha kompleks matematiksel modeller problemin çözümü için yeterli olabilmektedir. Problem bir istatistiksel model olabilir. Veriyi anlama, veri dağılımını anlama ve veriler arasındaki ilişkilerin analiz edilmesinde istatistiksel analizler çok önemli bir yer tutmaktadır. Veri analitiği problemi bazen bir makine öğrenmesi modeli olabilmektedir. Tahminleme ya da sınıflandırma yapılarak kararlar alınmasını sağlayan algoritmalar kurgulanmak istendiğinde makine öğrenmesi algoritmaları yardıma yetişmektedir. Veri analitiği problemi bazen de kural tabanlı bir algoritma olabilir. Böylece ilgili uzmanlık alanında üretilen kurallar ile hedeflenen kararlar kolayca alınabilir. Bir problemde, çeşitli analiz yöntemleri birbirini destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte uygulanabilir. Bu nedenle ihtiyaca yönelik veri analiz yöntemlerini belirlemek çok önemlidir.

Veri analitiği gerektiren bir projede problem çözümü yanlış tanımlanırsa hatalı adımlar nedeniyle başa dönme riski kaçınılmazdır. Dolayısıyla problemin doğru tanımlanması için konu uzmanı ve veri analistinin birlikte dikkatle değerlendirme yapması gerekmektedir. Bu değerlendirmeler sonucunda analiz raporları oluşturulur ve gerekli aksiyonlar alınır.