TYZAUM

Sercan Durman'ın mesajı: Yapay zekanın tıp alanında kullanımının artmasıyla teşhis ve tedavideki tutarlılık oranları artacak, hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar açısından sağlık sektörü yeni bir çağa başlayacaktır.

sercandurman

Sercan Durman, Proje Yöneticisi, Tıbbi veri analisti

Profil:
linkedin
sercan.durman@istinye.edu.tr
sercan.durman@wisdomera.io

CV

Sercan Durman 20 yıl hastane bilişim birimlerinde IT yöneticilikleri yaptıktan sonra tüm dünyanın hızla ilerlediği veri analitiği ve yapay zeka projelerinde rol almak üzere WisdomEra projelerinde yer almaya başladı. Tyzaumda tıbbi veri analitiği projelerinde proje yöneticiliği yapmaktadır.

Sercan Durman'ın Mesajı:

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zeka Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yapay zekanın tıp alanında kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalar gerek sahada, gerek arka planda devam etmektedir.

Yapay zekanın tıp alanında kullanımının artmasıyla teşhis ve tedavideki tutarlılık oranları artacak, hem sağlık profesyonelleri hem de hastalar açısından sağlık sektörü yeni bir çağa başlayacaktır. Bunun bilincinde olan TYZAUM ekibi olarak WisdomEra tarafından yönetilen ve takip edilen projelerde aktif rol alarak tıbbi yapay zekanın gelişimine katkıda bulunmaktayız. Herşeyde olduğu gibi yapay zekada da temel yapı taşı parametrik datadır. WisdomEra ekosistemi uygulamaları kullanılarak tıbbi veriler parametrik ve analiz edilebilir bir yapıda depolanabilmektedir. Bu veriler Wanalyzer uygulaması üzerinde bilimsel araştırmalar için analiz edilebilir, Walgorithm uygulaması üzerinde karar destek paketlerine bağlanabilir, WDigitalChannel uygulaması üzerinde hasta kitleleri ile temas sağlanabilir.

İstinye Üniversitesi'nde bulunan Venustats üzerinden başvuruda bulunan araştırmacılar ile irtibat halinde olarak araştırmaların makaleye dönüşmesi süreci TYZAUM tarafından takip edilmektedir. Bu süreçte görev ve eğitim alan, asistan, öğrenci ve akademisyenleri koordine ederek projelerin devamlılığını ve yönetimini sağlamaktayım. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış araştırmalara ait istatistiksel analizlerin gerçekleştirilerek araştırmacıya iletilmesi bu sürecin adımlarından birisidir. Elinde verisi bulunmayan araştırmacılar için, hedef kitlelerine yönelik veri çalışması yapılması ve sonrası analiz süreci, araştırmacılarla sıkı temasta bulunarak yönetilmektedir. Bilimsel araştırmaların daha sağlam ve istikrarlı olarak ilerleyebilmesi için her tıbbi bilim dalındaki akademisyenler ile ayrı ayrı çalıştaylar dizayn etmekteyiz.