TYZAUM

Hakkımızda

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (TYZAUM) 27 Haziran 2018 tarihinde YÖK tarafından onaylanarak kuruldu. Merkez yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.

Merkezin ana amacı, yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve araştırma sonuçlarını lisans ve yüksek lisans eğitimine aktarmak olarak özetlenebilir. Akademisyenler, tıbbi yapay zekâ alanında geliştirdikleri projeler, yazdıkları lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, makaleleri ve kitaplarıyla fakülte ve bölümlerdeki araştırma ve eğitim çalışmalarına destek olacaklardır.

Merkezde düzenlenecek araştırma projeleri ve eğitim programları, yurtiçi ve yurtdışındaki başka üniversiteler ve akademisyenlerle iş birliği halinde yapılacak olup, tıbbi yapay zekâ alanında en yeni gelişmeleri doktorlarımız ve mühendislerimize aktaracaktır. Geliştirilen sistemler, programlar ve yazılımlar doktorlarımız ve hastanelerimizin kullanımına sunulacaktır.

Merkez bünyesinde hazırlanacak eğitim programları, seminerler, konferanslar, paneller gibi toplantılar bölümlerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Merkez, yurtdışından getireceği konunun uzmanı yazılım mühendisleriyle kurslar ve seminerler düzenleyecek, yapay zekâ alanındaki paket programlarını araştırmacılarımıza tanıtacak ve kullanım yetkinliklerini artıracaktır.

Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyesi ve araştırmacılar, merkezimizde sürdürülen disiplinler arası projelerin ve ortak çalışmaların ürettiği bilgileri bölümlerindeki araştırma ve eğitim çalışmalarına aktarmakta ve merkez ile bölümler arasında araştırma ve eğitim koordinasyonuna katkıda bulunmaktadır. Merkezin varlığı ve bu iki fakülte arasında sağladığı araştırma imkanları, her bir fakültenin tek başına sağlayacağından daha fazladır. Özellikle tıp alanından toplanan büyük ölçeklerdeki veri, yapay zekâ alanında çok önemli ve değerli işleve sahiptir. Bu verinin en doğru yorumunu ve kullanılma amacını Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve araştırmacıları yapabilmekte ve verinin yapay zekâ sistemleriyle işlenmesi konusunda en yeni ve doğru metotlara Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi ve araştırmacıları vakıf olduğunda TYZAUM üzerindeki ortak çalışma her iki fakültenin tek başına yapabileceğinden çok daha fazladır.

Veri analitiği direktörümüz Dr Sami Yöntem tüm veri analitiği projeleri ve sistemlerin akıllandırılmasını sağlayan karar destek sistemleriyle entegrasyonlarının dizayn edilmesinde ve kod geliştirmelerinde rol almaktadır. Hem doktor hem de yazılımcı olmasıyla dikkat çekici bir performansla TYZAUM ve WisdomEra platformu projelerinde çalışmaktadır.

samiyöntem

 

Proje yöneticilerimizden olup aynı zamanda tıbbi veri analisti olarak görev alan Sercan Durman ekibin veri analitiği proje yönetimleri, kullanıcı eğitimleri, çalıştay yönetimleri, proje dizaynları ve öğrenci eğitimleri gibi süreçlerde yer almaktadır.

sercandurman

 

Ekiplerimizde gönüllü olarak stajyer olarak rol alan mühendislik, tıp ve diğer tüm bölümlerden arkadaşlarımızla veri analitiği projeleri yönetilmektedir. Bu konuda yetiştirilen yeni veri analitiği uzmanlarıyla geleceğimize daha kolay yön verebileceğimize inanıyoruz.

stajyerler