TYZAUM

Funda Özdemir, Bilgisayar ve veri bilimindeki gelişmeleri, tıpta kullanımını ve TYZAUM çalışmalarını değerlendirdi

Son yıllarda ivme kazanan veri bilimindeki gelişmeler, özellikle sağlık sektöründeki çok büyük miktarda hasta verisini ve tıbbi veriyi etkin ve verimli bir şekilde yönetmek ve analiz etmek için fırsatlar oluşturmuştur. Bilgisayar ve veri bilimindeki son gelişmeler sayesinde yapay zeka, modern tıbbı şekillendiren ve destekleyen dijital sağlık sistemlerinin temel bir parçası haline gelmiştir. Tıbbi yapay zeka; makine öğrenmesi modellerini kullanarak, medikal verilerin temizlenmesini, dönüştürülmesini  ve modele uygun hale getirilmesini sağlamaktadır. Böylelikle tıbbi uygulamalar ve hasta deneyimlerinin iyileştirilmesi; tıp uzmanlarının klinik ortamlar ve devam eden araştırmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Günümüzde, tıbbi yapay zeka, klinik karar desteği ve görüntüleme analizinde büyük öneme sahiptir. Klinik karar destek araçları, hastalarla ilgili bilgilere hızlı erişim sağlayarak uygun tedaviler ve hastanın diğer ihtiyaçları hakkında karar verilmesine yardımcı olur. Bu bağlamda, WisdomEra Platformu tarafından geliştirilen uygulamalardan biri olan ve kanser tedavilerinde kullanılan onkolojik klinik karar destek uygulaması güzel bir örnek teşkil etmektedir. Diğer taraftan, tıbbi görüntülemede, bir radyoloğun gözden kaçırabileceği lezyonlar veya diğer bulgular için BT taramalarını, röntgenleri, MRI'ları ve diğer görüntüleri analiz etmek için de yapay zeka uygulamaları kullanılmaktadır.

İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma ve Uygulama Merkezi (TYZAUM), tıbbi yapay zeka alanındaki son gelişmeleri takip ederek yeni projeler geliştirmek ve sahada uygulama çalışmalarının öncüsü olmak için İstinye Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir merkezdir. Tıp Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ndeki öğretim üyelerinin, araştırmacılarının ve öğrencilerinin interdisipliner tıbbi yapay zeka projelerinde bir araya getirilmesi hedeflenmiştir.