TYZAUM

Etkinlikler

TYZAUM Nöroloji Veri Analitiği ve Yapay Zeka Komitesi ile proje kurgulama çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya TYZAUM direktörü Dr. Levent Korkmaz, Yazılım ve Veri Analitiği Uzmanı Tuğba Çavuş, Nöroloji Veri Analitiği ve Yapay Zeka ekibinden Prof. Dr. Yakup Krespi, Dr. Öğr. Ü. Yelda Yıldız katılmıştır. 15.11.2022.

TYZAUM yazılım geliştirme ve veri analiz uzmanı Tuğba Çavuş, proje geliştirmede kod ve platform kullanımının farklarını, hangi projede hangi modelle ilerlemenin zaman ve para maliyetini azaltacağını vurguladı. 10.11.2022

Tuğba Çavuş Veri Analitiğinde Kod ve Platform Kullanımı

TYZAUM veri analitiği direktörü Dr Sami Yöntem, Veri Analitiğine Problem Odaklı Yaklaşım adlı, sunumunu 20.10.2022 tarihinde gerçekleştirdi. Problemin tipini belirlemenin projenin doğru ilerlemesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Sami Yöntem Veri Analitiğine Problem Odaklı Yaklaşım

 

Tuğba Çavuş, Kwame Nkrumah Üniversitesi yetkilileriyle yapay zeka iş birlikleri kapsamında toplantı ve sunum gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda karşılıklı olarak projeler dinlenmiştir. TYZAUM adına Tuğba Çavuş WisdomEra ekosistemi kullanılarak gerçekleştirilen projeler ve ürünlerden bahsetmiştir.

Kwam Nkrumah University AI Meeting

 

Medikal turizmde veri analitiği komitesi ile karar destek algoritmaları geliştirme stratejileri belirlendi. Akademik çıktılar üretme konu medikal turizm veri analitiği konuları değerlendirildi.

 

TYZAUM proje yöneticisi Sercan Durman kurgulanması ve ön işlemesi oldukça zor olan sağlık verisinde ön işleme süreçlerini örnek bir test veri seti üzerinde gerçekleştirmiştir.

sercan durman

TYZAUM veri analitiği direktörümüz Dr Sami Yöntem, sağlık verisi ile makine öğrenmesi modeli kurgulama, analiz ve  geliştirme süreçlerini bir test veri setiyle gerçekleştirmiştir.

sağlık verisi ile makine öğrenmesi modeli

 

zeytinburnuşehitlerbilimsanat1

Yapay zeka felsefesi hakkında öğrenciler dikkat çekici yorumlarda bulundular. Gelecekte robotlar dünyasının ne avantajları olacağı ne dezavantajları olabileceği konuşuldu.

 

 

moleküleronkoloji

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Moleküler onkoloji doktora programı öğrencileri ile veri analitiği çalıştayı Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum veri analitiği direktörü Dr Sami Yöntem, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde istatistiksel model oluşturma ve otomatik makale çıktıları üretme hakkında eğitim gerçekleştirmiştir.

 

pediatri24112021Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Dr Mehmet Taşdemir, Dr Manolya Kara, Dr Murat Sütçü'nün katılımlarıyla Pediatri veri analitiği çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
WisdomEra ekosistemi uygulamalarından Wanalyzer ile ana kitleler sistemde modellenerek süreçleri başlatılmıştır. Wanalyzerda veri ön işleme ve veri madenciliği çalışmaları üzerinde detaylı kurgular dizayn edilmiştir.

 

çağrımerkezi23112021

 

Tyzaum Veri Analitiği Direktörü Dr Sami Yöntem, Tyzaum Proje Yöneticisi Sercan Durman, çağrı merkezi müşteri temsilcileri Melek Baba ve Seray Çelik'in katılımlarıyla eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantıda hedef kitleye yönelik dijital pazarlama projelerinde misafirlerimiz ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitimler verilmiştir.

temeltıpbilimleri18.11.2021

 

Temel tıp bilimleri veri analitiği çalıştayı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon'dan Dr İsmet Demirtaş, Biyoloji'den Dr Esma Nur Okatan, Histoloji ve Embriyoloji'den Dr Duygu Koyuncu Irmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr Veysel Sabri Hançer'in ve ayrıca Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman katılımlarıyla ana kitle çalışmaları yapılmıştır.

WisdomEra ekosistemi uygulamalarından Wanalyzer ile ana kitleler sistemde modellenerek süreçleri başlatılmıştır. Wanalyzer'da veri ön işleme ve veri madenciliği çalışmaları üzerinde detaylı kurgular dizayn edilmiştir.

 

genelcerrahi17112021

Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Dr Cem Dural ve Dr Çağhan Pekşen'in katılımlarıyla Genel Cerrahi alanlarında ana kitle çalışmaları yapılmıştır. WisdomEra ekosistemi uygulamalarından Wanalyzer ile ana kitleler sistemde modellenerek süreçleri başlatılmıştır. Wanalyzerda veri ön işleme ve veri madenciliği çalışmaları üzerinde detaylı kurgular dizayn edilmiştir.

sercan ortopedi ile ana kitle belirleme

Proje yöneticisi Sercan Durman, Dr Kaya Turan ve Doğan Güler'in katılımlarıyla ortopedi alanlarında ana kitle çalışmaları yapılmıştır. 3 adet ana kitle çalışması belirlenmiş olup data çekim işlemleri başlatılmıştır. Bu projeler Worganization uygulaması üzerinden takip edilmektedir.

üroloji

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Üroloji'de konusunda uzmanlarla veri analitiği çalıştayı, Dr Ayhan Karaköse, Dr Cüneyd Sevinç, Dr Yasin Yitgin ve ayrıca Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum veri analitiği direktörü Dr Sami Yöntem, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde ana kitle belirleme, hedef kitle belirleme hakkında ön eğitimi gerçekleştirmiştir. İleriye dönüş projelerde kullanılmak üzere ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlanmıştır. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlanmıştır.

nöroloji

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Nöroloji'de inme konusunda uzmanlarla veri analitiği çalıştayı, Dr Yakup Krespi, Dr Yelda Yıldız ve ayrıca Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum veri analitiği direktörü Dr Sami Yöntem, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde ana kitle belirleme, hedef kitle belirleme hakkında ön eğitimi gerçekleştirmiştir. İleriye dönüş projelerde kullanılmak üzere ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlanmıştır. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlanmıştır.

genelcerrahi

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Genel Cerrahi veri analitiği çalıştayı, Dr Cem Dural, Dr Çağhan Pekşen, Dr Bahar Canbay Torun, Dr Ümit Koç, Dr Eryiğit Eren ve ayrıca Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde ana kitle belirleme, hedef kitle belirleme hakkında ön eğitimi gerçekleştirmiştir. İleriye dönüş projelerde kullanılmak üzere ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlanmıştır. Veri madenciliğinde datanın modellenmesi süreçlerinde kullanılan CRISP-DM siklusu üzerine konuşuldu. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlanmıştır.

temeltıp

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Temel tıp bilimleri veri analitiği çalıştayı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon'dan Dr İsmet Demirtaş, Biyoloji'den Dr Esma Nur Okatan, Histoloji ve Embriyoloji'den Dr Duygu Koyuncu Irmak, Moleküler Biyoloji ve Genetik Uzmanı Dr Veysel Sabri Hançer'in ve ayrıca Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde ana kitle belirleme, hedef kitle belirleme hakkında ön eğitimi gerçekleştirmiştir. İleriye dönüş projelerde kullanılmak üzere ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlanmıştır. Veri madenciliğinde datanın modellenmesi süreçlerinde kullanılan CRISP-DM siklusu üzerine konuşuldu. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlanmıştır.

Dahiliye grubu

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Dahiliye veri analitiği çalıştayı, Dr Ekrem Aslan , Dr Mehmet Hilmi Doğu, Dr Yeliz Aydemir, Dr Orçun Can'ın  ve ayrıca MLPCare dijital dönüşüm ofisinde veri analitiği uzman yardımcısı Elif Yıldırım ve Tyzaum proje yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Dahiliye alanında örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde ana kitle belirleme, hedef kitle belirleme hakkında ön eğitimi gerçekleştirmiştir. İleriye dönüş projelerde kullanılmak üzere ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlanmıştır. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlanmıştır.

pediatri

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaya devam etmektedir.

Pediatri veri analitiği çalıştayı, Dr Adil Umut Zübarioğlu, Dr Mehmet Taşdemir, Dr Manolya Kara, Dr Murat Sütçü'nün ve ayrıca MLPCare dijital dönüşüm ofisi yetkililerinden süreç yönetim direktörü Dr Taner Özcan, yapay zeka sorumlusu Nusret Araz, Veri Bilimci Gözde Orhan, veri analitiği uzman yardımcısı Elif Yıldırım ve Tyzaum proje yöneticilerinden Sercan Durman, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Pediatri alanında örnek projelerde veri analitiği kurguları yapılmıştır. Dr Yöntem veri analitiğinde ana kitle belirleme, hedef kitle belirleme hakkında ön eğitimi gerçekleştirmiştir. İleriye dönüş projelerde kullanılmak üzere ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlanmıştır. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlanmıştır.

 

samiyontemsaglikbilisimidersiGünümüzün sağlık yöneticilerinin yetiştirildiği sağlık yönetimi eğitimini alan öğrencilerle Bilgi Sistemleri Planlaması ve Yönetimi semineri Dr Yöntem tarafından gerçekleştirildi.

wanalyzer

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaktadır.

Çalıştay, Dr Taylan Şahin, Dr Erkan Bayram ve Dr Hakan Parlak'ın katılımlarıyla ve ayrıca Proje Yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla anestezi ve reanimasyon alanında örnek projelerde veri analitiği yapılarak gerçekleştirildi.

Anestezi ve reanimasyon alanlarında ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlandı. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlandı.

wanalyzer

Tıbbi veri analisti Sercan Durman tarafından ortopedi ekibine veri analitiği uygulaması Wanalyzer eğitimleri verildi. Bu eğitimlerle veri analitiği kurguları, büyük veri ile çalışma, kaynak yönetimi, veri modelleri, istatistiksel analizler ve sistem yönetimi gibi çalışmalar konu edildi.

wanalyzer

Her alanda klinik veri analitiği ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan ekipler yetiştirmek üzere TYZAUM ekibi çalıştaylar ve eğitimler yapmaktadır.

Çalıştay, Dr Haluk Çabuk, Dr Kaya Turan ve Dr. Şenol Bekmez'in katılımlarıyla ortopedi alanında örnek projelerde veri analitiği çalışmaları Tyzaum Proje Yöneticisi Sercan Durman, Tyzaum Direktörü Dr Levent Korkmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ortopedi alanlarında ana kitle ve hedef kitle belirleme çalışmaları planlandı. Ayrıca veri analitiği sistemi olan WisdomEra platformu eğitimlerine de başlandı.

Günümüzde sağlıkta bilişim ile yapay zeka süreçleriyle sağlık yönetiminde bulunan uzmanların yetişmesin çok önemsenmektedir. TYZAUM ekibi sağlıkta bilişim eğitimlerinde ekip olarak rol almaktadır.

Eğitimlerde aşağıda görülen bir çok alanda eğitimler verilmektedir.

 • Bilgi Sistemleri Planlaması ve Yönetimi
 • Günümüzde Bilgi Teknolojileri
 • Hastalıkların sınıflandırılması ve kodlamaları
 • Sağlık Kurumlarında Klinik Bilgi Sistemi Uygulamaları
 • Sağlık Kurumlarında Yönetsel Bilgi Sistemleri Uygulamaları
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri İçin Gerekli Teorik Yaklaşımlar
 • Sağlıkta Bilişim ve Yapay Zekâ
 • Sağlıkta Dijitalleşme ve E-sağlık uygulamaları
 • Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Uygulamalar
 • Veri madenciliği
 • WisdomEra platformu uygulamalarından walgorithm ile algoritma tasarım eğitimi