TYZAUM

Dr Işıl Yurdaışık

ışılyurdaışık

Dr Işıl Yurdaışık, Radyoloji Uzmanı

Profil
linkedin
isil.yurdaisik@isu.edu.tr

Merkezin ana amacı, yapay zekâ ve tıp arasındaki etkileşim alanlarında projeler geliştirmek, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmaktadır. Burada Onkoloji ve Radyoloji alanları öncülük yapmaktadır. Radyolojide akıllı raporlama ve karar destek sistemi kurulmuş ve geliştirilmektedir.
Yapay zeka, daha önce insan zekası gerektirdiği düşünülen işlemlerde, insan gibi davranan ve radyolojiye iyileştirme, hastalara yardımcı olma ve maliyetleri düşürme konusunda önemli potansiyele sahip yazılımlardır.
Merkez tarafından geliştirilen WisdomEra, yapay zekâda en önemli adım olan verinin doğru anlaşılması ve analiz edilmesi noktasında radyolojideki yerini almıştır.
Yapay zeka, geçmiş hasta-görüntü verileriyle beslenen algoritmalarla makine öğrenimini sürekli olarak geliştirir. Veri niteliği ve niceliğinin artmasıyla tanı keskinliği ve tanı koyma hızı da buna paralel olarak artmaktadır.
Sonuç olarak, Yapay Zeka görüntüleri ve veri kayıtlarını hızla analiz ederek, hastanın durumunu daha iyi anlayarak, klinik rollerini arttırarak ve çekirdek yönetim ekibinin bir parçası haline gelerek radyologlara yardımcı olmaktadır.