TYZAUM

Dr Engin Ulukaya

enginulukaya

Dr Engin Ulukaya

İstinye Üniversitesi, Rektör Yardımcısı

eulukaya@istinye.edu.tr

TYZAUM Müdürlüğüne,
Tıp Fakültesinin çeşitli disiplinleri ile birlikte bir süredir sürdürmekte olduğunuz “veri analitiği çalıştayı”ndan dolayı minnettarlık duygularımı belirtirim. TYZAUM’un WisdomEra ile işbirliği şeklinde süren bu çalışmalar tıp fakültesi öğretim üyelerinin yapay zeka ile tanışması ve gelecekteki inovatif proje ve yayınlara imza atabilmeleri için büyük önem arz etmektedir.
En iyi dileklerimle…