TYZAUM

Dr Levent Korkmaz, özel hastanecilikte bilim ve akademinin maddi ve manevi kazanmada ve dijital dönüşümde rolü var mı ?

levent korkmaz

Dr Levent Korkmaz,

TYZAUM direktörü,

Medikal Onkoloji Uzmanı, 

Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi Dr. Öğr. Ü.

Özel hastanecilikte bilim ve akademinin maddi ve manevi kazanmada ve dijital dönüşümde rolü var mı ?

Hastaların kaliteli bir sağlık sisteminden geçmesi bilindiği üzere hastanenin maddi ve manevi gelirlerini arttırmaktadır. Aynı zamanda hastanın kaliteli bir hizmet almasından dolayı mutlu olması ve hastanenin reklamını bir birey olarak da üstlenmesi anlamına gelmektedir. Hastanelerde kaliteyi oluşturan temel unsurlardan birisi belki de en önemlisi bilim adamlarını barındırmasıdır. Dünyadaki üst seviyede olan hastaneleri incelediğinizde adından söz ettirmelerinin ana sebebi bilimsel ve akademik yönlerinin çok güçlü olmasıdır. Bilim adamlarını barındırmaları ve akademi dinamiğini kaybetmemeleri onların gücünü ulusal ve uluslararası olarak arttırmasına vesile olmaktadır.

Büyük ilaç şirketleri gibi fon desteği sunan önemli büyük oluşumlar akademik çıktılar üreten bilim adamları barındıran bu hastanelere çok ciddi destekler ve projeler sunmakta ve yatırım yapmaktadırlar. Tüm dünyada adından söz ettiren hastanelerin buraya yönelmesinin temel nedeni bu akademik etkinin diğer tüm etkilerin kat kat üzerinde olmasındandır. Örneğin Oxford Üniversitesinde dünyaca ünlü bir onkoloğun yanına gittiğinizde kolorektal kanserde çok büyük çalışmalarının olduğunu görürsünüz. Bu kişiler tuğlaların arkasında kalan binalarından hem kendilerine hem de ülkelerine çok büyük maddi ve manevi kazançlar sağlarlar.

Hastanelerin hızla büyümesini tetikleyecek olan güçlü bir aksiyon potansiyelini oluşturmanın temel ve en önemli yolu bilim adamları üretmektir. Bilim adamı üretilemez doğulur diye düşünmeyin. Kurumunuzda birlikte çalıştığınız hekimlerinizin hemen hemen tamamı bunu operasyonel olarak yönettiğinizde birer bilim adamı olacaklardır. Çünkü aslında bilim üretmek bir iş değildir bir kültürdür. Bu kültürü oluşturmanın en önemli yollarından biri, hatta en önemlisi diyebiliriz, verilerinizi düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bilime kazandırmaları için önlerini açmaktır. Bir sonraki adımda bir Johns Hopkins, bir MD Anderson olmak istiyorsanız bu atılımları yaparak aksiyon potansiyelini tetiklemelisiniz.

Bilim, üniversitelerin önemsediği işlerden birisidir. Bu cümle kesinlikle doğru ama yeterli değildir. Bilim ve sanayi iş birlikleri kurularak ürünler bir yandan sahada olmadıkça gerçek güç elde edilemez. Bilim sadece üniversiteleri büyütmez onunla birlikte olan sanayiyi de hızla büyütür. Hastanecilikte, hastane sanayi tarafıdır diyebiliriz. Sanayi tarafı aslında sürekli içinde barındırdığı bilim adamlarıyla birlikte bilimsel çalışmalar ürettiğinde ve bunu profesyonel bir şekilde hastalarına sunduğunda devasa bir büyüme hızını yakalayabilir.

Ulusal ve uluslararası maddi ve manevi olarak büyümek isteyen bir hastane ya da hastane grubu bilime verdiği önemi hem hastanın hem de hastanedeki tüm çalışanlarının hissedeceği şekilde stratejik ve operasyonel olarak desteklemesi gerekmektedir. Dolayısıyla dijital dönüşümün aslında en tepesine konulması gerekli bir madde olarak "akademik ve bilimsel çalışmalar" bir özel hastane grubunda çok büyük hamlelerden ve yatırımlardan birisi olacağını söyleyebiliriz. Diğer türlü hedefini şaşmış bir gemi olmaktan öteye gidilemez.